OKKO

O. K.

Poděkování MOJIP a internímu oddělení Masarykovy nemocnice

Tímto bychom chtěli poděkovat posádce RZP, která vyjížděla 15. ledna v ranních hodinách při náhlém zhoršení zdravotního stavu naší maminky a mé manželky. Dále děkuji oddělení MOJIP v čele s MUDr. Seemannem a MUDr. Škvárové, ošetřující lékařce na interním oddělení. Tomkovi, Rakovník

Přispějte do OKKA

Příspěvky do rubriky OKKO v maximálním rozsahu do 500 znaků zasílejte nejpozději do čtvrtka do 12.00 hodin e-mailem na adresu servis@raport.cz. Kromě jména, příjmení a místa bydliště připojte i tel. kontakt. V případě pochybností o totožnosti pisatele nebo i jiných nesrovnalostí si redakce vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit.

Pro případné ověření zdroje
Požadovaný formát: 123456789
Pouze tato část bude zveřejněna
Zbývá znaků.