Smlouva s RG Alfa opět neprošla

NOVÉ STRAŠECÍ. I když novostrašečtí zastupitelé zamítli navýšení průmyslové haly z 12 na 15 metrů a nadále poukazují, že nákladní doprava k ní ohrozí bezpečnost dětí z mateřské školy v Šotkově ulici, investoři z RG Alfa to stále nevzdávají.

Vzrušená debata nad osudem haly „D6 exit 32“ v zóně Severovýchod (směrem na Čelechovice) se strhla na březnové schůzi zastupitelstva. Zastupitelé měli rozhodnout o smlouvě „o vybudování nové a úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“. Zastupitelé smlouvu už na předchozí schůzi odmítli a společnost opětovně požádala o její projednání.

Že ze smlouvy vypadl odstavec, že „občané souhlasí se stavbou haly“, označil v diskuzi za „nekorektní“ a „nešťastné“ Pavel Adelt (Společně). S odkazem na odmítnutí hal na Mackově Hoře to podle něj „není pravdou“. „Pořád přetrvávají rizika související v místě s nevyřešenou dopravou. Nechci hazardovat se zdravím občanů. Hlasovat proto nebudu.“ Adelt zároveň město vybídl, aby zjistilo, „kdo jsou koneční vlastníci RG Alfa“.

Salámová metoda

Kolem dopravy se točila většina příspěvků. Vzhledem k tomu, že hala má mít dvacet obslužných bran (tzv. gatů), zpochybnil František Řezáč, že by se zde mělo pohybovat pouhých 20 kamionů denně.

Přítomný zástupce RG Alfa Tomáš Lafek se hájil, že ve smlouvě jsou při překročení počtu kamionů určeny peněžité sankce. Zdůraznil, že dnes se nejedná o schválení záměru výstavby, ale pouze o vybudování infrastruktury. „Zastupitelstvo v tuto chvíli schvaluje vodovodní a kanalizační řad, který vybudujeme na naše náklady a městu předáme k užívání. Tím vyřešíme problém i pro další nemovitosti,“ argumentoval Lafek.

V návaznosti na to, že město před časem prodalo RG Alfa část svého pozemku, to občan Křeček označil za „salámovou metodu“ jak se prostřednictvím drobných kroků dostat ke konečné investici.

Hřiště do Hamira

Otázku sankcí při větším počtu kamionů zpochybnil P. Adelt. „V případě, že pozemky a nemovitosti budou prodány, nejsem si jist, zda povinnosti a práva musí nutně přejít na nového majitele.“ Ve více než hodinové diskuzi padl návrh F. Řezáče, aby znovu byla zvážena přemístění průmyslových hal ke sjezdu z dálnice (na Mackově Hoře), kde město vlastní obrovský (dosud zelený) pozemek a kamiony by do města vůbec nezajížděly.

S přelomovou vizí přišel zastupitel Jiří Jurgovski. Upozornil, město nemůže ze dne na den zamezit záměrům investorů v zóně Severovýchod, když to předtím zastupitelé s územním plánem schválili. Koalice a opozice by podle Jurgovského měly najít řešení, na kterém se shodnou všichni. „Musím dát za pravdu hlasům z opozice, že by se mělo komplexně vyřešit celé město, abychom za pět let znovu podobné věci neřešili,“ vybídl zastupitel.

Zároveň navrhl využít silnice kolem fotbalového hřiště s tím, že celý sportovní areál včetně tenisových kurtů by se přestěhoval do areálu Hamira. Pozemky hřiště by pak byly nabídnuty k využití firmám sídlícím v sousedství Hamira (Decoled a firma manželů Zajíčkových).

Starosta Karel Filip nakonec navrhl stáhnout bod o smlouvě s RG Alfa z programu zastupitelstva. Zastupitelé zároveň uložili radě města připravit na příští schůzi návrh na pořízení změny ÚP, která by řešila dopravní obslužnost průmyslové zóny Severovýchod. Návrh většinou hlasů prošel.

Sláva Vaic

« Zpět